TK Mother’s Day ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าของแม่

TK Mother’s Day ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าของแม่

          เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” จึงถือกำหนดให้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ในโอกาสนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัด “กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ…