MOBILE LIBRARY ขับเคลื่อนความสนุกในทุกๆ การอ่าน

MOBILE LIBRARY ขับเคลื่อนความสนุกในทุกๆ การอ่าน

ในเมื่อโลกแห่งการอ่านไม่มีวันหยุดนิ่ง แล้วทำไมห้องสมุดจะเคลื่อนที่บ้างไม่ได้ล่ะ           ในปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าถึงการอ่านได้หลายรูปแบบและหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งหนังสือที่เป็นรูปเล่มแบบจับต้องได้ หรือแม้กระทั่งรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรา แต่อย่าลืมนึกไปว่าเรายังมีแหล่งความรู้ที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น และยังเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการอ่านที่ดีอีกด้วย นั่นก็คือ ‘ห้องสมุด’ แต่ถ้าจะให้เข้าถึงนักอ่านมากขึ้น คงต้องให้ห้องสมุดเคลื่อนที่ไปหานักอ่านบ้างแล้ว           ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ ทำให้คนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศนั้นๆ ได้รับวัฒนธรรมการอ่านอย่างทั่วถึง และเป็นการปลูกฝังให้เราเห็นความสำคัญของการอ่าน…