MODERN MUSKETEERS : Friendship Never Ends เปิดปรากฏการณ์วรรณกรรมชั้นเลิศของโลก

MODERN MUSKETEERS : Friendship Never Ends เปิดปรากฏการณ์วรรณกรรมชั้นเลิศของโลก

          สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานเสวนา MODERN MUSKETEERS : Friendship Never Ends เปิดปรากฏการณ์วรรณกรรมชั้นเลิศของโลก “ดาร์ตาญังกับสามทหารเสือ – Les Trois…