ฉีกทุกกฏธนาคาร!! TOO FAST TO SLEEP.SCB แหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องมีเงิน

ฉีกทุกกฏธนาคาร!! TOO FAST TO SLEEP.SCB แหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องมีเงิน

          ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครมีคาเฟ่น่ารักๆ อยู่แห่งหนึ่ง ที่มีครบทุกอย่างตามที่คนนอนดึกพึงปรารถนา ที่แห่งนี้ก็คือ “Too Fast To Sleep” คาเฟ่ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอีกสังคมเล็กๆ ของคนนอนดึก เรียกว่าจะมาเวลาไหนก็แล้วแต่ใจของเรา           จุดเริ่มต้นของคาเฟ่แห่งนี้…