4 สำนวนและวัฒนธรรมจีนที่แฝงอยู่ใน “สวนสนุกแห่งการลงทัณฑ์ รักในฝันของฝางซือฉี

4 สำนวนและวัฒนธรรมจีนที่แฝงอยู่ใน “สวนสนุกแห่งการลงทัณฑ์ รักในฝันของฝางซือฉี

หนอนหนังสือและนักอ่านหลายคนคงทราบดีว่าคนจีนนั้นมักใช้สำนวนหรือวลีเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่มากมายในวรรณกรรมทั้งวรรณกรรมโบราณหรือวรรณกรรมร่วมสมัย การใช้คำพ้องเสียงมาเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาจีน รวมไปถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ต่างๆ ก็มักแฝงอยู่ในวรรณกรรมให้ผู้อ่านได้รับความรู้ร่วมไปกับความบันเทิง ในนิยายเนื้อหาหนักหน่วงอย่าง “สวนสนุกแห่งการลงทัณฑ์ รักในฝันของฝางซือฉี” ของนักเขียนรุ่นใหม่อย่าง “หลินอี้หาน” ก็เช่นกัน เธอได้แฝงความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านตัวละคร โดยเฉพาะตัวเอกของเรื่อง “หลี่กั๋วหัว” อาจารย์พิเศษที่มีความรู้ด้านวรรณกรรมเป็นอย่างดี…