สมุดบันทึกหายาก ของ Leonardo da Vinci ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

สมุดบันทึกหายาก ของ Leonardo da Vinci ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

สมุดบันทึกหายาก ของ Leonardo da Vinci ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สมุดบันทึกหายาก ของ Leonardo da Vinci ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ . นับว่าเป็นความใจป๋าสร้างตำนานแก่มนุษยชาติ เมื่อ…