ยุคสมัยเปลี่ยนไป ร้านหนังสือในความทรงจำจากลา ปิดตำนานร้านหนังสือเก่าแก่ “แพร่พิทยา”

ยุคสมัยเปลี่ยนไป ร้านหนังสือในความทรงจำจากลา ปิดตำนานร้านหนังสือเก่าแก่ “แพร่พิทยา”

        หลังจากที่ร้านหนังสือที่เก่าแก่อย่างดวงกมล ดอกหญ้าสยามสแควร์ หมึกจีน บรรณากิจ โอเดียนสโตร์สยามสแควร์ หรือแม้แต่ เอเซียบุ๊กส์ สาขาสุขุมวิท ก็มาถึงคราวของร้านหนังสือ แพร่พิทยา ที่มีการลดสาขาลงเรื่อยๆ…