มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้ผ่านสื่อหลากหลายทุกโสตสัมผัส ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้ผ่านสื่อหลากหลายทุกโสตสัมผัส ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

เมื่อรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสนามไชยเปิดให้บริการ ทำให้มีประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมมิวเซียมสยามมากขึ้นกว่าเท่าตัว มาวันนี้มิวเซียมสยามได้นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ และขยายโอกาสการเรียนให้มากขึ้น   มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ ภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” (Discovery Museum) โดยการนำเสนอด้วยกระบวนการและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อเปิดมิติการชมพิพิธภัณฑ์ให้กับคนไทยตามแนวคิด…