Margaret Atwood รับรางวัล The Franz Kafka Prize 2017

Margaret Atwood รับรางวัล The Franz Kafka Prize 2017

          มาร์กาเร็ต แอทวูด (Margaret Atwood) นักเขียนและกวีชาวแคนาดาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล The Franz Kafka Prize ประจำปี 2017 ไปครอง!!           โดยคณะกรรมการผู้พิจารณารางวัลได้ลงมติเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม มอบโดยสมาคม Franz…