อาจินต์ ปัญจพรรค์ ผู้ประพันธ์ ‘มหา’ลัยเหมืองแร่’ เสียชีวิตแล้ว

อาจินต์ ปัญจพรรค์ ผู้ประพันธ์ ‘มหา’ลัยเหมืองแร่’ เสียชีวิตแล้ว

อาจินต์ ปัญจพรรค์ ปูชนียบุคคลวงการวรรณกรรม สิ้นแล้ว ‘ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ’ ผู้เขียน ‘มหา’ลัยเหมืองแร่’ ปูชนียบุคคลวงการวรรณกรรม สิ้นแล้ว .. ปูชนียบุคคลวงการวรรณกรรม ‘ อาจินต์…