Slow Reading ยิ่งอ่านช้า ยิ่งได้ประโยชน์…

Slow Reading ยิ่งอ่านช้า ยิ่งได้ประโยชน์…

          บางครั้งการทำอะไรอย่างช้าๆ ก็ไม่ได้มีแต่ผลเสียเสมอไป บางอย่างรีบมากไปก็ไม่ดี เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง และอาจส่งผลถึงความล้มเหลวในอนาคตได้ แต่ถ้าช้าเกินไปจนหย่อน เราก็จะกลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบ ผลงานที่ได้ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงต้องช้าอย่างมีศักยภาพ วิเคราะห์สิ่งรอบตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ “การอ่านหนังสือ”           หลายคนอาจคิดว่า การอ่านหนังสือเร็วๆ จะช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้น…