ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ OKMD Book Cover Award 2017

ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ OKMD Book Cover Award 2017

          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ กับผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ OKMD Book Cover Award 2017 ทุกท่าน ทุกสำนักพิมพ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ก้าวแรกครั้งสำคัญของ…