ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ OKMD Book Cover Award 2017

ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ OKMD Book Cover Award 2017

          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ กับผู้ชนะการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ OKMD Book Cover Award 2017 ทุกท่าน ทุกสำนักพิมพ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ก้าวแรกครั้งสำคัญของ…

อวดปกสวยด้วยมือเรา กับ Book Cover Contest by OKMD 2017

อวดปกสวยด้วยมือเรา กับ Book Cover Contest by OKMD 2017

          OKMD หรือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ไม่เพียงมุ่งเน้นแต่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้น แต่หน่วยงานยังเล็งเห็นคุณค่าในเรื่องของการออกแบบเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปกหนังสือที่เป็นปราการด่านแรกก่อนจะนำเข้าสู่เนื้อหาที่แท้จริงภายในเล่ม ทาง OKMD จึงจัดโครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมากขึ้น           OKMD จึงขอเรียนเชิญทุกสำนักพิมพ์ร่วมส่งผลงานภาพปกหนังสือ ที่ผลิตและวางจำหน่ายหนังสือในช่วง 1…