BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 เที่ยวชมสิ่งพิมพ์และศิลปะครบจบในงานเดียว

BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 เที่ยวชมสิ่งพิมพ์และศิลปะครบจบในงานเดียว

          BANGKOK ART BOOK FAIR เชิญผู้สนใจหนังสือ สิ่งพิมพ์ และศิลปะ เที่ยวงาน BANGKOK ART BOOK FAIR 2017 เทศกาลหนังสือ/สิ่งพิมพ์ศิลปะประจำปี ซึ่งปีนี้จะจัดเป็นครั้งแรกที่…