ถามเป็นได้เปรียบ (Ask More) : คำตอบที่ใช่เริ่มต้นจากการถาม

ถามเป็นได้เปรียบ (Ask More) : คำตอบที่ใช่เริ่มต้นจากการถาม

ถามเป็นได้เปรียบ ถามเป็นได้เปรียบ อยากได้คำตอบแบบไหน ขึ้นอยู่กับคำถาม ถามเป็นได้เปรียบ (Ask More) : คำตอบที่ใช่เริ่มต้นจากการถาม . ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่เพื่อหาคำตอบ เมื่อเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดอย่างชัดเจน การตั้งคำถามจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ถือเป็น Soft…