“ฟ. ฮีแลร์”  ครูต่างชาติหัวใจไทย ผู้แต่ง “ดรุณศึกษา” ตำราภาษาไทยอายุนับ 100 ปี

“ฟ. ฮีแลร์” ครูต่างชาติหัวใจไทย ผู้แต่ง “ดรุณศึกษา” ตำราภาษาไทยอายุนับ 100 ปี

           เด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่อ่านออกเขียนได้ เพราะแบบเรียนภาษาไทยที่ชื่อว่า “ดรุณศึกษา” มันถูกใช้มารุ่นสู่รุ่น อยู่มาทุกยุคทุกสมัยรวมแล้วกว่า 100 ปี แต่น้อยคนนักที่รู้ว่าผู้ที่แต่งแบบเรียนฉบับนี้นั้นเป็นเพียงชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยในเมืองไทยเท่านั้น            ภราดาฟร็องซัว ตูเวอเนท์ หรือที่รู้จักกันในนาม “ฟ.ฮีแลร์ ”…