“BOOK CLINIC” ผู้ชุบชีวิตและต่อลมหายใจให้หนังสือ…

“BOOK CLINIC” ผู้ชุบชีวิตและต่อลมหายใจให้หนังสือ…

          หากนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ หลายคนก็คงจะนึกถึงนักเขียน สำนักพิมพ์ สายส่ง ร้านหนังสือ ห้องสมุด นักอ่าน แต่ดูเหมือนว่ายังขาดไปอาชีพหนึ่ง ในเมื่อเรามีผู้ผลิต (นักเขียน สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์) ผู้ขาย (ร้านหนังสือ) และผู้บริโภค…