1991ระหว่างเราสูญหาย – โปรดจงรู้ไว้ เธอไม่ได้เศร้าคนเดียวในโลก

1991ระหว่างเราสูญหาย – โปรดจงรู้ไว้ เธอไม่ได้เศร้าคนเดียวในโลก

1991ระหว่างเราสูญหาย โปรดจงรู้ไว้ เธอไม่ได้เศร้าคนเดียวในโลก เพราะใน 1 วัน 1.2 แสนคนทั่วโลกเศร้าไปพร้อมเธอ 1991ระหว่างเราสูญหาย   รู้หรือไม่ ในหนึ่งวัน คนไทยจะอกหักประมาณ 10,800 คนต่อวัน…