ขี้อิจฉา อะไรเบอร์นี้ | ปรัชญาแห่งความขี้อิจฉา ตราบาปเดียวที่ไม่สนุก

ขี้อิจฉา อะไรเบอร์นี้ | ปรัชญาแห่งความขี้อิจฉา ตราบาปเดียวที่ไม่สนุก

ขี้อิจฉา ปรัชญาแห่งความขี้อิจฉา ตราบาปใด ๆ ในโลก มีเพียงความอิจฉาเท่านั้นที่ไม่สนุก Joseph Epstein นักเขียนชาวอเมริกันได้เคยกล่าวเอาไว้ในหนังสือของเขาว่า “ในบรรดาตราบาปร้ายแรงทั้งมวล มีเพียงความอิจฉาที่ไม่สนุกเอาเสียเลย” ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? ความอิจฉา” หรือ “Envy”…