ขี้มโน ไปปะ? – เช็คก่อนเป็น PL มนุษย์สุดมโน ขี้มโน สุดๆ

ขี้มโน ไปปะ? – เช็คก่อนเป็น PL มนุษย์สุดมโน ขี้มโน สุดๆ

ขี้มโน ขี้มโนถือเป็นอาการทางจิต – PATHOLOGICAL LYING โรคขี้มโน หลอกตัวเอง โลกใบนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตมากกว่าที่เราคิด จากจำนวนโรคทางจิตที่มากเหลือเกิน มากเกินกว่าที่จะคาดคิด หรือซ้ำร้ายคนใกล้ตัวอาจเป็นสักหนึ่งในโรคทางจิตนี้แล้วก็ได้ เพราะ มนุษย์สุดมโน  ขี้มโนสุด ๆ PATHOLOGICAL…