ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา และขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ : 5 สิ่งที่ได้จากการลาจาก

ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา และขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ : 5 สิ่งที่ได้จากการลาจาก

ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา และขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ . 5 สิ่งที่ได้จากการลาจาก หลังใครสักคนหายไปจากชีวิต จากหนังสือขอบคุณที่ผ่านเข้ามา และขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้ . . จากหนึ่งทวิตที่มีเนื้อหาสะกิดหัวใจ สู่หนังสือที่เข้าใจในทุกการจากลา กับ ‘ขอบคุณที่ผ่านเข้ามาและขอโทษที่รักษาไว้ไม่ได้’ โดย Octobrae…