เพราะว่าการกลั่นแกล้งกัน อันตรายกว่าที่คิด .. STOP BULLYING !

เพราะว่าการกลั่นแกล้งกัน อันตรายกว่าที่คิด .. STOP BULLYING !

รู้หรือไม่? เด็กไทยถูก กลั่นแกล้ง ติดอับดับ 2 ของโลก แม้ชีวิตวัยรุ่นจะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนอยากย้อนกลับไป แต่ในยุคสมัยที่โลกโหดร้ายและป่าเถื่อนขึ้นทุกวัน วัยรุ่นบางคนยักไม่สนุกกับการเป็นตัวเอง เด็กหลายคนเผชิญเข้ากับภาวะถูกกลั่นแกล้ง และจัดการนั้นไม่ได้ เมื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ คุณจะเข้าใจว่าการแกล้งกันนี่แหละ มีผลกระทบต่อชีวิตมากแค่ไหน หากเปลี่ยนคำพูด…