10 นิตยสารรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทุกบ้านต้องมีไว้

10 นิตยสารรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทุกบ้านต้องมีไว้

10 นิตยสารรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทุกบ้านต้องมีไว้             เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจของคนไทยทั้งชาติแตกสลายเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ นิตยสารชื่อดังของไทยหลายฉบับจึงได้ทำการรวบรวมเรื่องราวอันทรงคุณค่าของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ทุกคนให้เก็บสะสมเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องเตือนใจ…