‘สิงคโปร์’ ประเทศต้นแบบแห่งการอ่านและการเรียนรู้

‘สิงคโปร์’ ประเทศต้นแบบแห่งการอ่านและการเรียนรู้

‘สิงคโปร์’ เมืองขนาดเล็กแต่มีเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าอยู่ในอับดับต้นๆ ของโลก รวมถึงการอ่านหนังสือด้วย           ‘สิงคโปร์’ ประเทศเพื่อนบ้านและหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีสถิติการอ่านค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับไทย โดยมีสถิติการอ่านหนังสือปีละ 40-50 เล่มต่อคน ขณะที่คนไทยยังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยมาก           นอกจากนี้ ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากนักเหมือนประเทศอื่น แต่กลับมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว…

MOBILE LIBRARY ขับเคลื่อนความสนุกในทุกๆ การอ่าน

MOBILE LIBRARY ขับเคลื่อนความสนุกในทุกๆ การอ่าน

ในเมื่อโลกแห่งการอ่านไม่มีวันหยุดนิ่ง แล้วทำไมห้องสมุดจะเคลื่อนที่บ้างไม่ได้ล่ะ           ในปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าถึงการอ่านได้หลายรูปแบบและหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งหนังสือที่เป็นรูปเล่มแบบจับต้องได้ หรือแม้กระทั่งรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรา แต่อย่าลืมนึกไปว่าเรายังมีแหล่งความรู้ที่ให้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น และยังเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการอ่านที่ดีอีกด้วย นั่นก็คือ ‘ห้องสมุด’ แต่ถ้าจะให้เข้าถึงนักอ่านมากขึ้น คงต้องให้ห้องสมุดเคลื่อนที่ไปหานักอ่านบ้างแล้ว           ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ ทำให้คนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศนั้นๆ ได้รับวัฒนธรรมการอ่านอย่างทั่วถึง และเป็นการปลูกฝังให้เราเห็นความสำคัญของการอ่าน…

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ไม่ต้องมีเหตุผลก็ไปได้!!

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ไม่ต้องมีเหตุผลก็ไปได้!!

ในเมื่ออยากไป “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ” ทำไมต้องมีเหตุผล           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และส่งเสริมให้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมการอ่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม           นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยสัมผัสกับหนังสือจากนานาชาติ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และมองเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสกับหนังสือไทยเช่นกัน และยังเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสให้กับนักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทย ในการจำหน่ายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ…