สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับนิเทศศาสตร์ ม.สวนดุสิต ผนึกความร่วมมือมาตรฐานวิชาชีพ (MOU)

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับนิเทศศาสตร์ ม.สวนดุสิต ผนึกความร่วมมือมาตรฐานวิชาชีพ (MOU)

คุณจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยลงนาม MOU ร่วมกับนิเทศศาสตร์ ม.สวนดุสิต… เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.…