Top 5 Book หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ “โหน่ง –วงศ์ทนง” ผู้ก่อตั้ง a day

Top 5 Book หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ “โหน่ง –วงศ์ทนง” ผู้ก่อตั้ง a day

Top 5 Book หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ “โหน่ง –วงศ์ทนง” ผู้ก่อตั้ง a day   เชื่อเลยว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบของแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่นยุคนี้คงหนีไม่พ้น “โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์” หรือ…