Barbershop Books การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ แม้แต่ร้านตัดผม…

Barbershop Books การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ แม้แต่ร้านตัดผม…

คุณเชื่อไหม…การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ แม้แต่ในร้านตัดผม? สถิติจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกาชี้ว่า ร้อยละ 85 ของนักเรียนผิวสีชั้น ป. 4 อ่านหนังสือได้ไม่คล่อง “อัลวิน เออร์บี้” อดีตครูโรงเรียนประถม (Alvin Irby) จึงเลือกจะแก้ปัญหานี้ใน…