เลขเปลี่ยนชีวิต…ความหมายที่คุณต้องรู้!!

เลขเปลี่ยนชีวิต…ความหมายที่คุณต้องรู้!!

ในศาสตร์การพยากรณ์ตัวเลขนั้น ส่วนมากจะมีการต่อยอดมาจาก “โหราศาสตร์ไทย” โดยใช้ตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 0 เปรียบเทียบกับดวงดาวทั้ง 10 ดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทย ประกอบด้วย 7 ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล ตั้งแต่ดวงอาทิตย์…