I Am Who I Am Today because I Love Reading ต๊ะ พิภู พุ่มแก้วกล้า

I Am Who I Am Today because I Love Reading ต๊ะ พิภู พุ่มแก้วกล้า

          “ผมไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเยอะมาก”           คำพูดนี้ดูช่างขัดกับหน้าที่และการประกอบสัมมาอาชีพของเขาทำเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร หรือแม้กระทั่งดีเจคลื่นวิทยุก็ตาม ที่ต้องอาศัยข้อมูลและการอ่านอยู่ตลอดเวลา แต่ ‘ต๊ะ-พิภู พุ่มแก้วกล้า’ ก็ย้ำสารนั้นให้ฟังอย่างแน่ชัดอีกครั้ง พร้อมกับความจริงในการบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือเมื่อตอนโตขึ้น และยิ่งน่าตกใจไปกว่า เมื่อหนังสือเล่มแรกที่ต๊ะอ่านจบแบบจริงจังเลยก็คือ ‘แฮร์รี่ พอตเตอร์’…