“คิด อ่าน เขียน ฝัน” ตอน เขียนชีวิต ลิขิตหัวใจ…ให้ตัวละคร

“คิด อ่าน เขียน ฝัน” ตอน เขียนชีวิต ลิขิตหัวใจ…ให้ตัวละคร

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ใกล้เข้ามาแล้ว สถาพรบุ๊คส์ร่วมกับกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ดจึงปลุกไฟในตัวนักเขียนด้วยงานอบรม “คิด อ่าน เขียน ฝัน” ครั้งที่ 4 ตอน เขียนชีวิต ลิขิตหัวใจ…ให้ตัวละคร โดยได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง…