TK Young Writer 2017 : เขียนไปทำไม

TK Young Writer 2017 : เขียนไปทำไม

ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียน โดยมีนักเขียนชื่อดัง อาทิ วิภว์ บูรพาเดชะ (Happening), จักรพันธุ์ ขวัญมงคล (Hollywood Reporter), นครินทร์ นวกิจไพบูลย์…