การอ่าน การเรียนรู้ ขั้นบันไดการอ่าน นิทรรศการ ปลดล็อก สมอง อบรม อ่านหนังสือ เด็ก เด็กไทย เยาวชน

ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยขั้นบันไดการอ่าน…

Home / Book Event / ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยขั้นบันไดการอ่าน…

          ผ่านไปแล้วสำหรับงานแถลงผลงานวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) #ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยขั้นบันไดการอ่าน ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะถึงวันงานแล้ว…

          ภายในงานคุณจะได้ชมนิทรรศการ เส้นทางการอ่านของเด็กช่วงวัย 3 – 7 ปี : ช่วงเวลาทองของการพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้ ต่อมากับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยการอ่าน โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต จากนั้นจะเป็นแถลงผลงานวิชาการโครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย เริ่มจากหัวข้อ รออีกนิด ลูกจะเก่งแบบก้าวกระโดด โดย คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช คุณเกื้อกมล นิยม ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

          นอกจากนี้แล้วยังมีอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมเวิร์คช้อปในหลักสูตร “ปลดล็อกสมอง ให้เด็กพร้อมอ่าน” โดย ครอบครัว ธนะชัย สุนทรเวช (พ่อเมฆ แม่เอ๋ย สนพ.ก้อนเมฆ) ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ครูชีวัน วิสาสะ และดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ยังมีกิจกรรมอีกมากมายในงานที่รอให้คุณ และลูกหลานของคุณไปพิสูจน์ ไปพบกันได้ที่ ห้องบอลรูม AB ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 
ที่มาและรูปภาพ : Facebook แผนงาน สร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน