กรมพลศึกษา นักพูด นักอ่าน นักเขียน ว่างเป็นอ่าน สำนักนันทนาการ หนังสือ โครงการ

“ว่างเป็นอ่าน” เปิดความคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน…

Home / Book Event / “ว่างเป็นอ่าน” เปิดความคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน…

โครงการ “ว่างเป็นอ่าน” เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม ทั้งการอ่าน เขียน และพูด จัดขึ้นโดย สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ภายใต้แนวคิด “เปิดความคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน”

ภายในงานจะได้ชมมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหนังสือจากกรมพลศึกษา และยังมี Reading Spaces พื้นที่สาหรับนักอ่านโดยเฉพาะ เพื่อให้เหล่านักอ่านมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมจากสานักพิมพ์ต่างๆ ที่มาให้ความบันเทิงในขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้ไปด้วย ยกตัวอย่างกิจกกรรมเรียกน้ำย่อยด้วยกิจกรรม Walk Rally (เติมคา, สุภาษิตคาพังเพย, ประโยคพูดยาก, คาไวพจน์) ตามมาด้วยกิจกรรม Workshop (สมุดโน้ตทามือ, ที่คั่นหนังสือ, ถุงผ้าหูรูด)รวมไปถึงกิจกรรม Check & Share ภาพถ่ายตนเองในงาน พร้อมรับของที่ระลึก

นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้จากการเสวนา กับคุณนเร เหล่าวิชยา (อธิบดีกรมพลศึกษา) คุณนุ้ย เกศรินทร์ เอกธวัชกุล (นักแสดง ครูสอนเต้น นักเทควันโด นักพูด) คุณพิไลมาศ ค้าชู (นักเขียนรุ่นใหม่ นามปากกา แสตมป์เบอรี่) และคุณจักรกฤต โยมพยอม หรือครูทอม คาไทย (พิธีกร,ติวเตอร์)

ซึ่งโครงการ “ว่างเป็นอ่าน” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เหล่านักอ่าน นักเขียน และนักพูดทั้งหลาย ไปจุดประกายความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเองกันเถอะ…แล้วพบกัน!

 

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook โครงการว่างเป็นอ่าน