พระปรีชาสามารถ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือ หนังสือพระราชนิพนธ์

23 หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Home / สารพันหนังสือ / 23 หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

23 หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561 นี้ BOOK.MTHAI ขอถือโอกาสนำเสนอ 23 หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน และหนึ่งในพระปรีชาสามารถที่โดดเด่นอย่างมาก คือ ด้านอักษรศาสตร์  พระองค์ทรงโปรดการอ่านและเขียนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงพระราชนิพนธ์หนังสือประเภทต่าง ๆ ออกมามากมายกว่า 100 เล่ม ด้วยพระนามหลัก สิรินธร และนามปากกาอื่น ๆ อีก 4 พระนาม ได้แก่

หนังสือพระราชนิพนธ์

ก้อนหินก้อนกรวด

พระนามแฝงนี้ หมายถึงพระองค์และพระสหาย  “ก้อนหิน” หมายถึง พระองค์เอง ส่วนคำว่า “ก้อนกรวด” หมายถึง กุณฑิกา ไกรฤกษ์  พระองค์มีรับสั่งว่า “เราตัวโตเลยใช้ว่า ก้อนหิน หวานตัวเล็ก เลยใช้ว่า ก้อนกรวด รวมกันจึงเป็น ก้อนหิน-ก้อนกรวด” ซึ่งนามปากกานี้ทรงใช้ครั้งเดียวตอนประพันธ์บทความ “เรื่องจากเมืองอิสราเอล” เมื่อปี พ.ศ. 2520

แว่นแก้ว

แว่นแก้ว คือพระนามแฝงที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น โดยรับสั่งว่า “ชื่อแว่นแก้ว นี้ตั้งเอง เพราะตอนเด็ก ๆ ชื่อลูกแก้ว ตัวเองอยากชื่อแก้ว ทำไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ชอบเพลงน้อยใจยา นางเอกชื่อ แว่นแก้ว”  เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2521 เมื่อทรงพระราชนิพนธ์และทรงแปลเรื่องสำหรับเด็ก ได้แก่ แก้วจอมซน แก้วจอมแก่น และ ขบวนการนกกางเขน

หนูน้อย

พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า “เรามีชื่อเล่นที่เรียกกันในครอบครัวว่า น้อย เลยใช้นามแฝงว่า หนูน้อย” ทรงใช้เพียงครั้งเดียวในบทความเรื่อง “ป๋องที่รัก” ตีพิมพ์ในหนังสือ 25 ปีจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2523

บันดาล

พระองค์มีรับสั่งว่า “ใช้ว่า บันดาลเพราะคำนี้ผุดขึ้นมาในสมอง เลยใช้เป็นนามแฝง ไม่มีเหตุผลอะไรในการใช้ชื่อนี้เลย” ทรงใช้ในงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ทรงทำให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2526


23 หนังสือพระราชนิพนธ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์

เกล็ดหิมะในสายหมอก

เกล็ดหิมะในสายหมอก เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ถิ่นกำเนิดของแมนจู  ดินแดนสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

หนังสือพระราชนิพนธ์

 

ทัศนะจากอินเดีย

ทัศนะจากอินเดีย เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ได้เสด็จเยือนเมืองสำคัญต่างๆ ของอินเดีย  ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2530

มนต์รักทะเลใต้

มนต์รักทะเลใต้ เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนหมู่เกาะทะเลใต้ เริ่มจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ สู่ปาปัวนิวกินี ราชอาณาจักรตองกา หมู่เกาะคุก สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และหมู่เกาะโซโลมอน ระหว่างวันที่ 15 – 25 เมษายน 2539

แกะรอยโสม

แกะรอยโสม  เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐประชาชนจีน และ เกาหลีเหนือ ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2534

หนังสือพระราชนิพนธ์

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ เป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครั้งแรกของพระองค์ ระหว่างวันที่27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2534

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น บันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สำหรับช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาทั่วประเทศ

 

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์

เกาะในฝัน

หนังสือพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จฯ เยือนเกาะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ วันที่ 16-21 เมษายน 2516

“ไม้ไผ่ที่เห็นเขาค้ำเพดานถ้ำไว้ไม่ใช่เพื่อกันถ้ำร่วง แท้ๆ เป็นบันไดสำหรับปีนเก็บรังนก ระหว่างนั่งดูเก็บรังนกเห็นนกบินเป็นพันๆ หมื่นๆ ตัว จับแมลง ถ้ำนี้นึกๆ แล้วเหมือนถ้ำที่อิเหนา พาบุษบามา จะยกกลอนมากล่าวก็จำไม่ได้เขาปีนขึ้นไปอย่างแคล่วคล่องแล้วขึ้นไปจุดไฟ ใช้ เทียนไขจุด แล้วเก็บมาถวายทอดพระเนตร พระราชทานรางวัลไปทั้งสองคน รังนกที่ดีต้องสะอาด สีขาว ที่นกมันขากออกมาครั้งแรก (สงสารนก) รังนกมีประโยชน์มากเพราะนกเอาสาหร่าย จาก ทะเลมาสำรอก ทำนองเดียวกับผึ้งกับดอกไม้แต่นักเก็บรังนกก็ต้องมีวัฒนธรรมคือต้องเก็บแต่รัง แรกๆ ไม่งั้นนกแย่…”

สัปดาห์สบายๆ ใกล้ชายหาด

บันทึกการเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14- 19 สิงหาคม 2537

หนังสือพระราชนิพนธ์

บุหงารำไป  

พระราชนิพนธ์ที่รวบรวมศิลปะอินโดนีเอาไว้ เปรียบเสมือนการทำบุหงารำไป หรือ “บุหงา” ซึ่งประดิษฐ์จากดอกไม้สารพันชนิด หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อประกอบนิทรรศการ  “ศิลปะอินโดนีเซีย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ปี 2528 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 30 พระชันษา

คนแขนหัก

“คนแขนหัก” พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเผยแพร่ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2548

วันนั้น เป็นวันอังคารที่ 21 กันยายน 2547 ข้าพเจ้าเตรียมตัวจะไปงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านเจ้าคุณวัดนิเวศธรรมประวัติที่บางปะอิน แต่งตัวเสร็จแล้วแทนที่จะเดินลงบันไดไปขึ้นรถ กลับเดินย้อนไปหยิบขนมที่ในห้องอาหาร เสี้ยววินาทีต่อมาก็ลื่นล้มโครมไปกองที่พื้น เจ็บแขนแถว ๆ ข้อมือจนเห็นดาวขึ้นเป็นแถว ๆ

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์

กาลเวลาที่ผ่านเลย

กาลเวลาที่ผ่านเลย บทกวีแปลฝรั่งเศส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตแก่ บริษัท หนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จำกัด จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเปิดอาคารที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบทุนสร้างโรงเรียนที่จังหวัดตาก

REFLEXIONS ความคิดคำนึง

ความคิดคำนึง พระราชนิพนธ์บทกวีฝรั่งเศส ‘Réflexions ความคิดคำนึง’ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2522

พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง

บทกวีพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่ที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตจากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสแล้วทรงผูกเป็นโคลงขึ้น

 

หนังสือพระราชนิพนธ์

นารีนครา

นารีนครา พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีนสะท้อนสังคมสมัยใหม่และบทบาทความเป็นแม่หญิง ของ “ฉือลี่” นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียง สร้างวรรณกรรมร่วมสมัยของจีนหลายเรื่อง

 

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีนสะท้อนภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของสังคมจีนยุคปัจจุบัน ผ่านตัวละครที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในหูท่งสายหนึ่งอันเป็นชุมชนย่านตรอก ซอยดั้งเดิมของกรุงปักกิ่ง ซึ่งกำลังถูกค่านิยมของสังคมสมัยใหม่รุกไล่

 

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์

 

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์

แก้วจอมแก่น-แก้วจอมซน

วรรณกรรมเยาวชนพระราชนิพนธ์ที่ได้รับการยกย่องเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  ผ่านตัวละครเด็กวัยประถม ชื่อ “แก้ว” และผองเพื่อน

ขบวนการนกกางเขน

พระราชนิพนธ์ทรงแปลจากวรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศสเรื่อง Rossogols en Cage ของ Madeleine Treherne เรื่องเกี่ยวกับ เด็ก 8 คนที่รวมตัวกันและเรียกตัวเองว่า ขบวนการนกกางเขน

 

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์


แหล่งเรื่องน่ารู้ที่รวบรวมสาระครบรส ทั้งข่าวสารวงการหนังสือ, งานหนังสือ, เทคนิคการอ่าน, หนังสือใหม่, หนังสือแนะนำ รีวิวหนังสือ และ อื่น ๆ อีกมากมาย มีให้อ่านกันฟรี ๆ ที่นี่ BOOK.MTHAI