E-Book งานวิจัย หนังสือ หนังสือเล่ม ออนไลน์ อ่านหนังสือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เด็ก

เด็กๆ ชอบอ่านหนังสือเล่ม มากกว่าหนังสือ E-Book จริงหรือ…?

Home / สารพันหนังสือ / เด็กๆ ชอบอ่านหนังสือเล่ม มากกว่าหนังสือ E-Book จริงหรือ…?

          โดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าเด็กๆ น่าจะชอบอ่านอะไรจากมือถือหรือแทบเล็ตมากกว่าอ่านจากหนังสือเป็นเล่มๆ แต่งานวิจัยใหม่พบว่า นั่นไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป!

          งานวิจัยของ Margaret K. Merga และ Saiyidi Mat Roni พบว่า ในเด็กระดับป.4-ป.6 ที่มีอุปกรณ์ซึ่งสามารถอ่าน E-Book ได้ไม่ว่าจะเป็น iPad หรือมือถือ พวกเขามักจะไม่ใช่อุปกรณ์พวกนี้ในการอ่านหนังสือสักเท่าไหร่ แม้ว่าโดยปกติพวกเขาจะเป็นคนที่อ่านหนังสือบ่อยๆ ก็ตาม และงานวิจัยยังพบว่า ยิ่งเด็กใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มาก พวกเขาก็จะยิ่งอ่านหนังสือน้อยลง

          ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าของ Merga ที่พบว่า แม้เด็กจำนวนมากจะชอบอ่านบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่โดยส่วนใหญ่ของนักเรียนที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ มักมิได้ใช้มันเพื่อการอ่านหนังสือแต่อย่างใด ผลดังกล่าว จึงขัดกับความเข้าใจเดิมๆ ที่เชื่อกันว่าเด็กชอบอ่านหนังสือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จนทำให้หลายสถาบันหันไปลงทุนกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนหนังสือกระดาษ ซึ่งนั่นกลับกลายเป็นว่า สถาบันทั้งหลายไปจำกัดการเข้าถึงสื่อกระดาษซึ่งเป็นสื่อที่เด็กๆ ชอบอ่านมากกว่า (ตามผลของงานวิจัย) จึงอาจส่งผลให้เด็กๆ อ่านหนังสือน้อยลงตามไปด้วย

ทำไมเด็กๆ ถึงชอบอ่านหนังสือเล่มมากกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์?

          สาเหตุอาจเป็นเพราะ อุปกรณ์เหล่านี้มีตัวเบี่ยงเบนความสนใจเยอะ การจับพวกมันขึ้นมาเพื่ออ่านหนังสือ สุดท้ายอาจไปจบที่การเล่นเกมแทน และข้อจำกัดอีกอย่างในการอ่านหนังสือบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือ เด็กๆ จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าพวกเขาจะไปหาแหล่ง E-Book ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และถูกกฎหมายได้จากที่ไหน

 

ที่มา : weforum