การประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3

Home / Book Event / การประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3
TK park การประชุม ภาคเอเชียและโอเชียเนีย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ระดับภูมิภาค สภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ หนังสือเด็ก เยาวชน

          สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดการประชุมสภาหนังสือเด็กและเยาวชนนานาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่ 3 (The 3rd Asia Oceania Regional IBBY Congress) ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ และอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

          การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ทักษะ เทคนิคการผลิต เรื่องราวที่ทันสมัย ตลอดจนงานวิชาการที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาหนังสือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ระหว่างนักเขียน นักวาดภาพ นักเล่านิทาน บรรณารักษ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเอาสิ่งต่างๆ ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและจะนำไปสู่การพัฒนาการอ่านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

          ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ibbyaoric2017.tkpark.or.th โดยมีค่าลงทะเบียน 1,800 บาท รวมเอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

          ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่นี่